Slægtshistorisk Forening for Vestegnen

 

Nyhedsbrev november – december 2008

 

 

HUSK!

 

Turen til Kort- og Matrikelstyrelsen tirsdag den 11. november 2008
Vi mødes på Rentemestervej 8, København N.V. kl. 19.00.

Tilmelding skal ske til Yrsa.

       
Der er helt lukket i vores lokaler på Sydvestvej denne aften.

________________________________________________________________________________

 

Velkommen

 


Siden sidste nyhedsbrev har vi fået 4 nye medlemmer:

Richard Jørgensen

Sonja Eg

Skjold Eg

Linda Nygaard Brandtberg

Vi byder jer hjertelig velkommen i vores forening og vi håber at medlemskabet vil være jer til gavn og glæde.

 

 

For bestyrelsen Yrsa Kristensen.


 

________________________________________________________________________________________________

 


På den gammeldags facon?

 


For nylig var der nogle synspunkter på DIS-Danmark Forum om "det parallelle univers". Her blev det forsøgt sandsynliggjort, at DIS-Danmark ligesom er den førende udi slægtsforskning i modsætning til foreningerne i Sammenslutningen af Slægthistoriske Foreninger, der samler slægtsforskere ude i de enkelte lokalområder.

 

DIS står for Databehandling I Slægtsforskning. Det er en landsforening med godt 5000 medlemmer. Foreningen driver en hjemmeside med fantastisk mange muligheder inden for næsten alt hvad slægtsforskning angår. Herunder drives et forum, hvor man kan søge hjælp til at løse forskellige problemer.

 

Et der så tale om et parallelle universer. Ikke efter min mening. Tværtimod supplerer disse to måder at angribe problemerne på hinanden på en ganske fortræffelig måde.

 

Lad os tage vores egen Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. Her skriver vi ikke blot til hinanden, men får stor hjælp ved, at vi mødes direkte og derved undgår mange af de misforståelser, der let opstår på den "digitale facon". Men vi tager på ingen måde afstand fra at bruge EDB i slægtsforskningen. På vore medlemsaftener er der adgang til 5 maskiner med kontakt til Internettet. Der er for eksempel muligt at gå ind på Arkivalier Online, hvor vi kan søge i gamle kirkebøger fra 1700-tallet til ca. 1925 (for Fyn til ca. 1945). Det kan man også hjemmefra men her kan der gives teknisk hjælp og hjælp til læsning fra mere erfarne medlemmer.

 

Helt fra starten, har det været en dyd at afholde møder hver uge. I løbet af en måned, har vi medlemsaftener, beregnet på at give direkte hjælp. Vi har et foredrag, hvor foredragsholderen typisk er en medarbejder fra Statens Arkiver. Vi har temaaftener, hvor et medlem tager et emne op i et kort indlæg, som så kan diskuteres. Vi prøver at etablere work-shops, hvor vi kan sidde sammen i mindre grupper, med forskellige problemstillinger. Husk bestyrelsen er altid modtagelig for nye ideer.

 

Individuelt tager mange af medlemmerne på noget så gammeldag som arkivbesøg. Nogle har stor erfaring i dette, andre er nybegyndere, de kan få gode ideer til deres søgning. Ja, man kan aftale at følges ad i en lille gruppe. Samlet kan vi melde os til udgående besøg på biblioteker og arkiver, aktuelt til Kort- og Matrikelstyrelsen.

 

Det er ikke nogen modsætning imellem at være medlem af en landsdækkende forening og en lokal forening. Ja, vi er mange, der er medlem begge steder. Alle slægtsforskere finder på et tidspunkt ud af, at det ikke er muligt at dyrke dybere gående slægtsforskning uden at bruge nogle af de gammelkendte metoder og ikke kun sidde hjemme ved tastaturet.


 

Martin Henriksen


Nyt medlem i Slægtshistorisk Forening for Vestegnen?

 


Hvorfor melde sig ind i denne forening, hvad forventer jeg at få ud af det, hvad er det for mennesker der er i en sådan forening, kan jeg lære noget, o.s.v..

Jeg gjorde mig en del tanker om alt dette før jeg meldte mig ind her i oktober dette år.

 

Jeg startede selv så småt for små 10 år siden, med at søge lidt oplysninger om min og min hustrus familie, spurgte lidt hist og her, hvor jeg nu kunne, men var sikkert som de fleste lidt for sent på den, da de fleste ældre i familien var afgået ved døden.

Mine undersøgelser har ligget stille det meste af årene, dog har jeg ind imellem været lidt aktiv og fundet flere interessante oplysninger om familierne tilbage i tiden, for øvrigt vældigt interessante og lærerige.

Jeg har investeret i forskellige slægtforsknings-programmer, der kan benyttes på computeren, og efterhånden lært mig at søge på internettet, i de forskellige arkivalier, databaser og muligheder der findes der.

Jer har ikke opnået at blive en ”ørn” til at finde de oplysninger jeg gerne vil have frem, men det hjælper dog på det efterhånden. Jeg er da kommet tilbage i tiden til år 1824 på min fædrene side.

 

Jeg kunne nu i en alder af 68 år godt tænke mig at blive ”skrappere”, til at finde de oplysninger jeg søger, lære hvor man søger, få nogle fiduser og lære af andres erfaringer, (klog mand er god at gæste).

 

Jeg fandt foreningen på internettet, skrev en mail da det var ferietid, og fik hurtigt et venligt svar tilbage.

Jeg mødte op på første medlemsaften i september, og mødte en masse venlige og engagerede mennesker der har samme interesser i slægtsforskning som jeg selv.

Som når man alle andre steder møder op i etablerede foreninger, må man lige ”stikke fingeren i jorden” og mærke hvor man er, men er man selv åben, interesseret, og nysgerrig, har man jo alle muligheder for et godt samvær.

 

Jeg har nu været til 3 medlemsaftener og hygget mig gevaldigt. Jeg har allerede mødt en masse spændende mennesker, lært en masse nye ting, spurgt og fået en masse svar, og en hel del at arbejde videre med hjemme.

Alle har været meget hjælpsomme og beredvilligt svaret på de spørgsmål jeg har haft indtil videre,

Og jeg forventer at blive en hel del klogere på det område der hedder slægtsforskning, gennem mit medlemskab af foreningen, som jeg på det varmeste kan anbefale til alle, der interesserer sig for slægtsforskning.

                                                                                                                                                 Richard Jørgensen


 

________________________________________________________________________________________________

 

En episode fra Rigsarkivets læsesal fra engang i 1970’erne:

 


En mand søgte i lang tid – i flere uger – i lægdsrullen efter sin tipoldefar.

Endelige en dag kom han lykkeligt slæbende med lægdsrullen til den vagthavende arkivar og sagde:

”Se, nu har jeg fundet ham! Der står, at han er indkaldt til underofficer og tambourmajor. Vil De være så venlig at bekræfte det?”

Hertil svarede arkivaren:

”Nej, det vil jeg ikke, for der står, at han er indlagt til undersøgelse for tarmbrok!”

 

(Ovenstående handler om de genvordigheder, der kan opstå, når man skal lære gotisk håndskrift!!)

 

Betegnelser for ugedage i kirkebogen kan også give hovedbrud:

 

 

I adskillige kirkebøger skriver man kun søndagsnavnet ind som overskrift, hvorimod dagene i løbet af ugen er benævnt ved deres latinske navne:

mandag                              lunæ

tirsdag                              martis

onsdag                             mercury

torsdag                             jovis

fredag                             veneris

lørdag                             saturni

søndag                             dominica

 

Lidt mere latin, som vi støder på bl.a. i kirkebøger:

 

år                             anno

måned                             mensis

uge                             hebo

dag                             die

aften                             vesperi

time                             hora

 


 

________________________________________________________________________________________________

 

Gode tips fra Yrsa.

 


Faldne danske soldater i de slesvigske krige.

På Birthe og Holger Frisenette’s hjemmeside http://www.strandparken33.dk  findes der en alfabetisk fortegnelse over faldne danske soldater i de Slesvigske Krige udarbejdet på baggrund af A. D. Cohen’s bog ”Krigen i årene 1848, 1849 og 1850 og de Faldnes Minde”, udgivet i Odense 1851 og exam. juris Vilhelm Cohen’s bog om ”Krigen 1864 og de Faldnes Minde”, udgivet på Gads Forlag i København 1865.

 

Begge værker gennemgår regiment for regiment navnene på de faldne med oplysninger om døds- og begravelsessted. Bøgerne er opstillet på Rigsarkivets læsesal. Disse bøger har dog det minus, at de ikke har et navneindeks.

 

De fleste vil med disse opslagsværker kunne spore en eventuel falden. Man skal dog ikke glemme, at ikke alle døde umiddelbart, og at ikke alle ønskede at vende hjem efter endt soldatertjeneste. Derfor vil nogle ikke kunne spores direkte gennem de militære arkiver.

 

På hjemmesiden skal man vælge: Interesser, derefter et tryk på Historie, hvorefter man kan søge på et navneregister.

 

S.V.Wiberg’s ”Almindelig dansk Præstehistorie”.

På Tom Stryhn’s hjemmeside ”Lolland Falsters Slægtsdatabase” på adressen https://lolland-falster.org  findes hele S.W. Wiberg’s Almindelig dansk Præstehistorie nu indscannet,, som alle slægtsforskere med præster/kapellaner i slægten ikke kan undvære.

 

Der er mange andre muligheder på hjemmesiden, hvis man har slægter fra og med tilknytning til det gamle Maribo amt samt dele af Præstø amt. 

 

Passagerlister.

På flere fronter gøres der en stor indsats for at få digitaliseret lister over passagerer på alverdens udvandrerskibe. Se f.eks.:

 

En særlig liste over passagerer på danske udvandrerskibe i 1800-1900 kan findes på adressen:

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~danishgenealogy  tryk på danish passengerlists, og en gang mere - så kommer listen.

 

Udvandrerprotokoller.

Til søgning af udvandrede danskere til Amerika har vi som bekendt via nettet bl.a. mulighed for at søge i: Københavns Politis Udvandrerprotokoller på Udvandrerarkivet med 394.000 udvandrede i perioden 1868-1908 www.emiarch.dk/search.php3?l=da  

men prøv også udvandrerlisterne fra Vejle d.v.s. 4.109 udvandrede personer fra 1879-1887 www.aalborgkommune.dk/borgerportal/applikationer/udvandrer/soegpost.asp

hvor der også er link til andre landes udvandrerarkiver.


                                                                                                                    God fornøjelse fra Yrsa

 

________________________________________________________________________________________________

 

Workshops - vi prøver igen
 


Vi vil på medlemsaftenerne forsøge at starte workshops op igen. Formålet med disse er, at medlemmerne kan finde fælles interesseområder og IKKE - som det måske tidligere er blevet misfortolket til at være - undervisning i de pågældene emner. Denne gang vil vi på forhånd finde ud af, hvilke områder medlemmerne har interesse i, så vi sikrer os, at der er flere og helst mange medlemmer med i de workshops, som udvælges. Vi håber at dette vil kunne bruges som samtaleemner på tværs i foreningen og - i bedste fald - udveksling af erfaringer indenfor de pågældende områder. Nedenfor ses nogle forslag til emner, som kan bruges til workshop. Hvis der er interesse i et eller flere af disse emner kan man skrive navn/initialer) på den tilsvarende liste, som lægges frem på medlemsaftenerne. Alternativt kan der sendes en e-mail til Loa, hvis e-mail ses under bestyrelsen

Emnerne nedenfor er kun et oplæg, så hvis du har et område, som du gerne vil vide om andre medlemmer er interesseret i, kan dette også skrives på.

Vi håber at disse workshops først og fremmest vil give anledning til udveksling af erfaringer blandt medlemmer med samme intereser.

 

 

Præstefamilier

Sønderjylland

Amager

Krigen i 1864

Modstandsbevægelsen

Samsø

Bornholm

Slægtsforskning i Sverige

Slægtsforskning i USA

Militærets lægdsruller

Militærets arkiver

Slægtsbog

 

Mvh. bestyrelsen


 _______________________________________________________________________________________________

 

Gotisk skrift på medlemsaftenerne
 


Mange har jævnligt - eller ofte - brug for hjælp til at tyde de krøllede/gotiske bogstaver, som findes i kirkebøger, skifter eller andet kildemateriale. Vores erfaring er, at medlemmerne er gode til at spørge om hjælp på dette område og at der er god hjælp at hente i foreningen. Fremover vil der blive lagt op til at personerne, som skal have hjælp til tydning sætter sig i sofagruppen; hvis man har en længere tekst, der skal tydes, foreslås det at man tager et par kopier af teksten med, så det er muligt at inddrage flere i tydningen.

Denne form for gruppe lægger også op til at andre medlemmer kan øve sig i at læse gotisk og samtidig forsøge at hjælpe.· 

 

·Mvh. bestyrelsen


 


Hvem forsker hvad i vores forening?
 


Vi forsøger nu at lave en oversigt over hvem der forsker hvor i vores forening. Materialet vil blive indtastet i Excel, men kan afleveres på adskillelige måder (eksempel på notering er vedhæftet dette nyhedsbrev):
1) Print skemaet, som er vedhæftet dette nyhedsbrev (evt. i flere eksemplarer) og notér informationerne i hånden.
2) Indtast informationerne elektronisk i den vedhæftede fil.
3) Print en liste over stednavne eller anenavne - alt efter hvad der er mest interessant for dine aner - fra dit slægtsforskningsprogram.
4) En helt fjerde måde...?
 Skemaet afleveres til en fra bestyrelsen eller sendes elektronisk til Loa, hvis e-mail ses under bestyrelsen.
Det skulle gerne resultere i en masse informationer, som er tastet ind i et ark tilsvarende det vedhæftede, så man kan sortere efter eksempelvis sogn og se om der er andre med aner i samme områder. Alternativt kan man sortere efter anenavn og se om der nogen 'træffere' her.


Hvis nogen er interesseret i en introduktion til Excel kan man kontakte mig på en af medlemsaftenerne.


Mvh. Loa


 

________________________________________________________________________________________________

 

Lokale arkiver.

 


Under foredraget den 14. oktober, blev navnet Arkibas nævnt. Det blev udtalt, at vi ad den vej kan søge på hvad der ligger i de lokale arkiver.

Desværre er dette ikke muligt. Arkibas er et fælles indtastningsprogram, til brug for indtastninger af registreringer på lokalarkiverne. Det er udgivet af SLA, Sammenslutningen af lokalarkiverne. Den fælles database ligger i Vejle (samt på de enkelte arkiver).

 

Det ville ellers være rat, hvis vi kunne trække oplysninger den vej, fordi det der ligger på de enkelte lokale arkiver kan være meget vigtig i vores slægts-forskning.

Vi må derfor ty til DANPA, Danmarks Nationale Privatarkivdatabase, se her: http://www.danpa.dk/

En del lokale arkiver deler deres registrerings-oplysninger med DANPA. Der kan søges på sådanne her: 

http://www.danpa.dk/AdvSearch.asp

 

Martin Henriksen


________________________________________________________________________________________________

 

Transcript

 


Du kender det sikkert. Har fundet en side fra en folketælling eller en kirkebog og så skal håndskriften "oversættes" og teksten skal ind i slægtsforsknings-programmet. Du kalder billedet frem, og du starter et tekstprogram og skal nu veksle mellem disse to skærmbilleder. Eller bruger papir til at udskrive originalen og læse derfra.

 

Man tror det er løgn! Men faktisk kan det gøres med et enkelt lille program der hedder Transcript. Det er nemt at installere og at bruge.

Programmet kan hentes her:

 

http://www.jacobboerema.nl/en/Freeware.htm

 

Tryk på download, du kan nu vælge mellem flere sprog. Tryk på det ønskede sprog, gem instalations-programmet på skrivebordet. Luk hjemmesiden. Dobbeltklik på det program du hentede. Så ligge det nye ikon på skrivebordet.

 

Øverst i skærmbilledet har du kirkebogssiden og nederst en indbydende tekstskærm, lige til at udfylde.

 

Det skal dog bemærkes, at nogle filer fra Arkivalier Online AO, er så mærkelige, at selv om man kan læse det i sit almindelige billedprogram, så nægter Transcript at indlæse det. Jeg har været været ude for det et par gange. I de tilfælde, har jeg kopieret den del af billedet, jeg skal bruge og har lavet en ny billedfil.

 

 

 

Martin Henriksen


________________________________________________________________________________________________

 

Efterlysning

 

Vi har brug for opbevaringsplads til foreningens 2 PCere, kan du hjælpe. Henvendelse til Yrsa.

 

________________________________________________________________________________________________

 

Medlemsaftener i oktober, november og december 2008

 

Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan være i lokalerne til kl. 22. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til gaden når foredrag etc. starter.


 

 

 


Lørdag den 25. oktober 2008

Kulturnat i Glostrup.

Vi åbner dørene i vores lokaler denne aften fra kl. 19.00 – 23.00

 

Tirsdag den 28. oktober 2008  

Temaaften

 – Anne Marie Holck fortæller/viser slægtsprogrammet Legacy.  

                            

Tirsdag den 4. november 2008

- Medlemmernes egen aften.      

EDB med Martin Henriksen                                       

Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis du vil have gode ideer fra andre

 

Tirsdag den 11. november 2008   

Tur ud af huset til

Kort- og Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, Kbh N.V., hvor vi mødes kl. 19   

Tilmelding skal ske til Yrsa.

Der er lukket i vores lokaler på Sydvestvej denne aften.

 

Tirsdag den 18. november 2008

- Medlemmernes egen aften. 

Der er mulighed for workshop og korte indlæg fra medlemmer.       

Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis du vil have gode ideer fra ndre.

 

Tirsdag den 25. november 2008

– Medlemmernes egen aften.

Der er mulighed for workshop og korte indlæg fra medlemmer.

Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis du vil have gode ideer fra andre.

 

Tirsdag den 2. december 2008

- Temaaften

Birgitte Callø og Ulla Elsted-Jensen fortæller og viser..

Historien om en våbenbog.         

                            

Tirsdag den 9. december 2008

- Juleafslutning

Vi hygger os med glögg og æbleskiver.


 

 

 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.

 

 

Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.

Formand Yrsa Kristensen  – se e-mail under bestyrelsen -  telefon nr. 43 44 97 41

Kasserer Birthe Jørgensen – se e-mail under bestyrelsen -  telefon nr.  44 94 55 74   

 

Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  ** Email: sfv@forum.dk

 

----------------------------------------------------

Dette nyhedsbrev er sendt til 72 medlemmer pr. email, og til 8 medlemmer pr. brev. Udsendt den 20. oktober 2008.  Redaktion: Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85,