Slægtshistorisk Forening for Vestegnen

 

Nyhedsbrev februar - 2008

 

 

Velkommen i 2008.

 


Det er jo snart længe siden der sidst er udsendt et nyhedsbrev.  Jeg har klippet et par ting, der stadig er aktuelt.

Ja og dertil kommer:

Har du husket at betale kontingent ?

 

Forslag til generalforsamlingen 2008

Foreningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 11. marts 2008 ifølge vedtægterne § 5 stk. 3:

"Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen

skal være formanden i hænde inden udgangen af januar måned".

Forslag kan sendes til formanden Yrsa Holm Kristensen, Poppelhusene 33, 2600 Glostrup eller pr. e-mail til flyr@mail.tele.dk

 

Tirsdag den 29. januar 2008 

Kursusholder Bo Jönsson vil i 1½ time fortælle os om billedbehandling - 1. del.

Vi vil over tre aftener få en orientering/fremvisning i brugen af billedbehandlingsprogrammet GIMP.


 

 

Til orientering

 


I tirsdags havde vi et rigtig godt og levende foredrag med Mette Mortensen vedr. Peder Madsens Gang omkring 1870. En gade i København 3 meter bred, 180 meter lang med 179 lejligheder der i 1870 var beboet af 768 personer.

Flere af jer efterlyste materiale på kilder.

 

Man kan læse hele Mette Mortensens afhandling her:

 

http://www.historie-nu.dk/specialer.htm

 

Til højre på siden står: Se specialer i fuldtekst. Tryk så her på: Læs specialet her(pdf)

Der er litteratur- og kildefortegnelse, så i kan se hvor de forskellige oplysninger kan hentes.

Hun anbefalede også en bog der hedder "Byen tæmmes" af Karen Lützen - den kan jeg også selv varmt anbafale jer at læse.


 

 

Tips fra Yrsa.

 


Gå på opdagelse på:

www.findmypast.com/home.jsp

Der er bl.a. skibslister m.m.

 

****

I december-nummeret af Slægt & Data var der bl.a. en lille artikel (s.19) skrevet af Ole Degn, som omhandlede danske vejvisere. Se en oversigt over kendte/eksisterende danske vejvisere her:

www.dis-danmark.dk/sd/vejvisere.htm

 

****

Har du aner i Slesvig så findes der en meget nyttig hjemmeside, hvor der er registreret flere tusinde stednavne fra området. De er sorteret alfabetisk og man kan selv vælge, hvilket sprogene, som listen skal være sorteret efter.

www.rostra.dk/slesvig

På en underside af ovennævnte ligger der også nogle udvalgte historiske kort, som er indskannet til netbrug.

www.rostra.dk/slesvig/historiskekort.html

 

****

Sakset fra DIS-NYT

Har du slægtninge i egnen omkring Aalborg og i Himmerland er der netadgang tio at søge i registre til en række protokoller. Det drejer sig om bl.a. tingbøger, matrikler, retsprotokoller, skifteprotokoller og fæsteprotokoller.

I alt er der adgang til 115.499 poster.

 www.fgj.dk/protokoller

 

****

Sakset fra DIS-NYT

Der er ikke umiddelbart tilkoblet en printmulighed i Arkivalieronline.dk, men der kirkebogs- og folketællingssiderm man har besøgt, bliver gemt på harddisken. Almindeligvis kan siderne findes i mappen:

C:Documents and SettingsDitNavn.LAViewerData

 

Billederne er i TIF-format – dog er de nyeste kirkebogsbilleder efter 1892 I jpg-format, og som noget nyt kan man af filnavnets sidste bogstaver se, hvilket kirkelig handling, der er tale om.

 

F.eks. om det er fødte kvindekøn ”FK” eller f.eks. konfirmerede drenge ”CG”.

De gemte sider kan man let udskrive eller manipulere

med via et af de almindelige programmer til billedfremvisning eller billedbehandling.

 

God fornøjelse med søgningen fra Yrsa


 

 

 

Til orientering.

 


Foredrag  - Landsarkivet 

Der er planlagt 3 foredrag dette forår.

 

Onsdag den 27. februar 2008 kl. 15 - Lægdsruller v/ arkivsekretær Peter Buntzen

Onsdag den 26. marts 2008 kl. 15.30 - Fattigvæsen i danske provinsbyer ca. 1700-1850 – en historie om frivillighed og tvang, velgørenhed og umyndiggørelse v/ arkivar ph.d. Jørgen Mikkelsen

Onsdag den 30. april 2008 kl. 15 - Sådan fandt jeg min svenske slægt

v/ slægtsforsker Gitte Bergendorff Høstbo

 

Du kan læse mere om foredragene og tilmelde dig på denne side:

 

http://www.landsarkivetkbh.dk/lakraforedrag/foredrag2008_1.htm  

 

Introduktion til Statens Arkivers database Daisy   - Rigsarkivet

En meget stor del af Rigsarkivets samlinger og alle Landsarkivets samlinger, er nu at finde i Daisy – Statens Arkivers elektroniske database. På mange måder er det blevet nemmere og hurtigere at finde de relevante arkivalier, men der er også faldgruber.

 

Har du problemer med at benytte

 

http://www.daisy.sa.dk/ 

 

på nettet, så er der hjælp at hente. Hver 14. dag afholder Rigsarkivet en times introduktion til Daisy på læsesalen. Det er ikke nødvendigt at tilmelding sig. Vi du deltage, møder du bare op i læsesalens vej-ledningsområde.

Der afholdes 11 introduktioner til Daisy i løbet af foråret.

Du kan finde datoerne her:

http://www.sa.dk/ra/nyheder/daisy_lasesal.htm  

 

Introduktion til skriftlæsning 

- Landsarkivet og Rigsarkivet

Har du svært ved at læse den gotiske tekst i kirkebøgerne eller i folketællingerne? Er du i tvivl om gamle forkortelser og stavemåder? Så er introduktion til skriftlæsning sikkert noget for dig

Der er planlagt i alt 4 introduktioner til skriftlæsning. 2 afholdes på Landsarkivet, og 2 på Rigsarkivet.

Du kan læse mere om introduktionerne og tilmelde dig på denne adresse:

 

http://www.sa.dk/lak/aktuelt/intro_sk.htm

 

Introduktion til arkivbrug  - Landsarkivet

Er du ny slægtsforsker? Har du kun erfaring fra Internettet? Er du i tvivl om hvordan "man gør"? Så er Landsarkivets introduktionskursus sikkert noget for dig. Der er planlagt 4 introduktionskurser i foråret.

Du kan læse mere om introduktionskurserne og tilmelde dig fra denne side:

 

http://www.sa.dk/lak/aktuelt/intro.htm 

 

Flere kirkebøger og lægdsruller i Landsarkivets selvbetjeningsmagasin

 

Med årsskiftet er 110 kirkebøger og omkring 30 lægdsruller blevet tilgængelige. Protokollerne må nu flyttes fra det lukkede magasin til Landsarkivets selvbetjeningsmagasin.

Kirkebøgerne er flyttet og klar til selvekspedition. Lægdsruller bliver opstillet i selvbetjeningsmagasinet i uge 3.

 

Flere mikrokort af Slesvigske kirkebøger på Rigsarkivet

Rigsarkivet kan nu stille endnu flere mikrokort af de Slesvigske kirkebøger til rådighed. En ny sending kort fra Kirchenkreis Angeln kan nu benyttes på læsesalen.


 

 

 

 

 


Vi havde den 15. januar besøg af Bodil Viborg, som meget spændende fortalte os om mulighederne ved at finde oplysninger gennem andre kilder. Denne artikel i DIS-nyt omhandler netop dette emne Bodil omtalte. Alle bøgerne kan bestilles på biblioteket.

Vi fik også andre gode tips om bøger og hjemmesider af Bodil bl.a.:

Danske byer og deres mænd (Små bøger fra forskellige egne, kan lånes på biblioteket)

Fra dåre til patient, dårekisternes tid (søges på Google)

Dansk Kvindesamfund (Omhandler stærke kvinder)

Erik Brejls hjemmeside (med bl.a. Skifter)


 

 

 

 

Registre til årbøger på nettet

 


- sakset fra DIS-nyt nr. 1/2008

 

I begyndelsen af 1900-tallet - altså for ca. 100 år siden - begyndte flere af vore dengang nystiftede historiske samfund at udgive årbøger. Bøger som indeholdt artikler om steder, personer og begivenheder, der var knyttet til den egn, som årbogen dækkede. Typisk var der et register i hvert enkelt bind. For at tidligere skrevne artikler let skulle kunne genfindes, blev der ofte trykt opsamlende registre for en årrække. Det kunne f.eks. ske i forbindelse med jubilæer.

 

Med nettets muligheder er flere af årbøgerne begyndt at lægge sådanne registre på nettet. Det giver os en let adgang til at kigge nærmere på,  hvilke artikler der er blevet bragt gennem årene. Der kan vise sig både at være udgivet nyttige artikler, som generelt beskriver egnen, men også artikler, der direkte omtaler/beskriver personer i slægten.

 

Som eksempel på sådanne nettilgængelige registre kan nævnes:

Frederiksborg Amts Historiske Samfunds årbøger 1906-2000:

http://www.helsbib.dk/tilbud/lokalhistorie/fahs/index.htm

 

Lolland-Falsters Historiske Samfunds årbøger 1913-1960:

http://www.lollandfalstershistorie.dk/default.asp?sideid=293

 

Fynske Årbøger 1939-2006:

http://www.histfyn.dk/registre.html

 

Årbog for Historisk Samfund for Ribe Amt 1903-2002:

http://histsam.kivanet.dk

 

Historisk Samfund for Århus Amt 1908-2007:

http://historisk-samfund-aarhus.dk/artikelindeks.asp


 

 

 

Yrsa


 

 

Medlemsaftener i februar 2008

 

Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan være i lokalerne til kl. 22. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til gaden når foredrag etc. starter.

 

 


 

Tirsdag den 5. februar 2008

Kursusholder Bo Jönsson vil i 1½ time fortælle os om billedbehandling 2. del.

Videre orientering/fremvisning i billedbehandlings-programmet GIMP samt spørgsmål fra medlemmerne.

 

Tirsdag den 12. februar 2008

Kursusholder Bo Jönsson vil i 1½ time fortælle os om billedbehandling 3. del.

Videre orientering/fremvisning i billedbehandlings-programmet GIMP samt spørgsmål fra medlemmerne.

 

 

 

Tirsdag den 19. februar 2008

– Medlemmernes egen aften

Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis du vil have gode ideer fra andre.

 

Tirsdag den 26. februar 2008

Foredrag af Anton Blaabjerg 

– ”Hvad gør du for at finde efterslægten mellem 1875-1925”.

Den kendte slægtsforsker Anton Blaabjerg vil guide os igennem forskellige søgemuligheder for at finde tråden gennem efterslægten.


 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.

 

 

Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.

Formand Yrsa Kristensen flyr@mail.tele.dk   telefon nr. 43 44 97 41

Kasserer Birthe Jørgensen birthe_jorgensen@mail.tele.dk  telefon nr.  44 94 55 74   

Dette nyhedsbrev er sendt til 75 medlemmer pr. email, og til 9 medlemmer pr. brev. Udsendt den

27. januar 2008.  Redaktion: Martin Henriksen Humlehusene 58, 2620 Albertslund

sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85, mobil 30 33 62 85

Hjemmeside: www.h58.dk