Slægtshistorisk Forening for Vestegnen

 

Nyhedsbrev maj - 2008

 

 

 

Sommerhilsen fra bestyrelsen

 


Forårets møder er ved at være slut og dette er så det sidste Nyhedsbrev inden vi går en dejlig sommer i møde.

 

Første mødeaften efter sommerferien er tirsdag den 2. september og det er vort håb, at rigtig mange medlemmer fortsat vil møde op på vore medlems-aftener.

På den første aften vil det nye nummer af Slægten ligge klar til udlevering.

 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer og på glædelig gensyn til september.


 

 

Weekend kursus.

 


Så er programmet kommet for tilmelding til weekendkursus: Slægtshistorisk weekend på Nørgaards Højskole den 19. - 21. september 2008 i Bjerringbro 2008.

Se SSF's hjemmeside www.ssf.dk

eller direkte på http://www.ssf.dk/tema2008.htm


 

HASTER. Al erfaring siger, at interessen er så stor, at kurset hurtigt bliver overtegnet.

 

 

ABA-fotos nu på nettet

 


En omfattende digitalisering betyder, at mange billeder nu findes på aba.

Den store fotosamling i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv blev under protest fra brugerne lukket for et par år siden i forbindelse med fusionen med Arbejdermuseet. En omfattende digitalisering betyder, at mange billeder nu findes på www.aba.dk

Siden samlingen blev lukket har en omfattende digitalisering fundet sted, og den er så langt, at dele af samlingen kan bruges via nettet. De digitaliserede fotos kan nu både søges og købes til videre brug på netadressen.

 

God fornøjelse fra Yrsa


 

 

 

I forbindelse med foredraget den 22. april 2008 har vi modtaget 2 artikler:

 

Adresse til brug for slægtsforskning  2008.

Samlet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen.

 


1.  Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn

www.genealogi-kbh.dk    Se slægtsforskning - ”Hent & Print”

samt ”Links” siderne.

 

2.  Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger i Danmark.

http://www.ssf.dk/

 

3. Forskellige gode sider fra Statens arkiver.

http://www.sa.dk

 

4.  Statens arkiver. Introduktion til slægtsforskere.  http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/introduktion_til_arkivbrug_for_slagtsforskere

 

 

 

5. Om slægtsforskning på internettet.

http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/introduktion_til_arkivbrug_for_slagtsforskere/slagtsforskning_pa_internettet

 

6.  På sporet af slægten. Vejledning i slægtsforskning.

http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/igang/index.htm

Se Start - Arkiver - Kilder - På nettet.

 

7.  Arkivalier på statens arkiver: Kirkebøger – Folketællinger 

http://www.arkivalieronline.dk/

 

8.  Dansk demografisk database (Indtastede folketællinger) http://www.ddd.dda.dk/

 

9.  Mormonkirkens store database:

http://www.familysearch.org

10.  Fin hjælpeside til Familysearch.org. oversigt over kirkebøger    http://www.hammerum-herred.dk

 

11.  Søgning i stednavne database.

http://www.krabsen.dk/stednavnebase/

 

12.  Oversigt over danske bynavne.

http://levende.kms.dk/su/sunavn.htm

 

13.  Ordbog over gamle danske ord og betegnelser: http://www.genealogi-kbh.dk/dokumenter/ordbog.pdf

 

14.  Bauers kalender på nettet

http://www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm

 

15.  Kalender, ordbog og meget mere.

http://www.saack.dk/index_ordbog.htm

 

16. DIS-Danmarks hjemmeside.

http://www.dis-danmark.dk

 

17.  Kort over danske amter med sogneoversigt

http://www.dis-danmark.dk/kort/kort.htm

 

18.  Kirkebilleder fra Danmark.

http://www.dis-danmark.dk/kirkeimg/

 

19.  Historisk hjemmeside med rigtig mange gode oplysninger.

http://www.historie-online.dk

 

16  ”Daisy” oversigt over hvad Statens Arkiver har.

http://daisy.sa.dk

 

17.  Københavns Stadsarkiv – Vejledningsmateriale.

http://www.ksa.kk.dk/borger/vejledningsmateriale.htm

 

18.  Lokalhistoriske arkiver, oversigt

http://www.danskearkiver.dk/

 

19.  Kort og Matrikelstyrelsen

http://www.kms.dk/

 

 

 

20.  Danske biblioteker

http://bibliotek.dk/

 

21.  Handels og søfartsmuseets billedarkiv.

http://62.243.249.75/fotoweb/

 

22.   Kongelig biblioteks Avissamling.

http://www.kb.dk/da/nb/samling/ds/aviser/index.html

 

23.  Statens Avissamling.

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/services/specialsamlinger/statens-avissamling

 

24.  Danmarks nationale privatarkivdatabase.

http://www.danpa.dk/index.asp

 

25.   Indvandrehistoriske databaser.

http://www.ddd.dda.dk/immibas/htm/immibaslink.htm

 

26.  Udvandrearkivet.

http://www.emiarch.dk/search.php3?l=da

 

27. Telefonbog hele verden.

http://www.infobel.com/teldir/

 

28. Lolland-Falster slægtsdatabase.

http://www.tom-stryhn.com/

 

29.  Find slægtsbøger. På bibliotekerne.

http://www.fkb.dk/page.asp?id=360

 

30.  Danske Byvåben.

http://www.ngw.nl/int/den/denmark.htm

 

31.  Dansk Militærhistorie

http://www.milhist.dk/

 

32. Ordbog til gamle danske ord.

http://www.hist.uib.no/kalkar/

 

33. Index til Bornholmske kirkebøger http://www.kirkebog.dk/index.php?Task=Om

 

34.  Hjemmeside lavet i Ancestral Quest 2,1,  forfædre.

http://hjem.get2net.dk/krogh-thomsen/curtis/

 

35.  Hjemmeside lavet i Ancestral Quest 2,1, efterslægt.

http://hjem.get2net.dk/krogh-thomsen/andreas2/

 

 

 

AMKT.  24. mar. 2008

 


****

 

"Kørekort" til FamilySearch hjemmeside." http://www.familysearch.org (Øveopgaver 2008)

 

1.    All Resources.        Johan Toft  1869 +-2 år Danmark.                             Gennemgang af muligheder

 

2.    Ancestral File         Johan Toft 1869 +- 2 år, Danmark                             Anetavler, familieskemaer, følge familien op,  indsender

                                                                                                                    Materialet kan downloudes som gedcom-fil

 

3.    IGI                 Johan Toft 1869  +-2 år, Danmark.                                   Kun forældre, lidt skemaer.  Som gedcom-fil.

                                                                                                              (Søg Toft på batch nr. 7829353)

 

4.    IGI direkte ind.      Johan Toft 1869 +- 20 år +  amt                             Alle Johan Toft i  det søgte amt f. eks  Haderslev amt.

 

5.    IGI                           J. Toft 1869  Exact year, kun Dk.     Vælg Johan Christian Toft, Odense og søg på C. nr.

 

6.    IGI  Germany        Anna Margaretha Carstensen                             Mange lande er nu under-opdelt, men kun direkte i IGI

                                 1864 +- 2  år Preussia       (nr. 23)                                    (Husk flere lande under centraleuropa + sydeuropa)

 

7.    Forældresøgning   Thomas Jørgensen Andreasen +                             Under  All Resources,   ingen anden indstilling.

                                 Elisabeth Frederikke Selmer                             Under IGI  kan tidsperioden  og sted evt. indstilles.

 

8.    Forældres vielse     Hans Pedersen   (1779 Sorø)                             Under All Reso. Find først forældrenes vielsesdato.

                                og Kirsten Jespersdatter                                 Marriage - +- 10 år - 1780 - Danmark,  

                                                                                                                                                                             

9.    Forældresøgning     efter samme forældre.                              Under IGI- all - 1800 +-20 år Danmark/Sorø

                                                                                                                    (forskellige oplys.+ se familie 11 børn + dtr. Maren)

9a   Tilbage til forældrenes vielse, prøv alle 4  (her noget nyt)

 

10.   Indsendere af oplysninger  -     Henrich Lehn.                             All Reso. 1800 +-20 år,  helle verden. Se resultaterne

                                                                                                                    vælg Ancestral. (Forkert  inds. oplysninger).  Gå derfra til  Sønnen  Carl Julius Lehn og rundt i skemaerne, gennemse indsendere (Submittere).

 

        11.    Samme men med      Henrik Lehn                                  Får ikke samme resultater.  (Ikke i Ancestral File).

 

12.    Pedigree ressource   Henrik Lehn  1788                                                 Indsendt 2 gange med forskellig fødested, se deres skema.

                                                                                                                    Søg i de indsendtes data, hvor mange Lehn de har indsendt.

 

13.    Pedigree ressource   Søren Olsen  1808.  (Soren Olsen)                 I Pedgree - se indsender -se hans hjemmeside -                                                                                                                                                          (Broder til min Jens Olsen)                             se billeder -

 (Fred 1907  + Grandm.  Rok- Fr. W. Sørensen)                             + genealogi rap. Frederik W. Sørensen.

 

14.    Pedigree ressource  Mads Madsen 1808 (nr.2)                                     Søg i indsenderens  skemaer.

Det lange tal ud for Submission Search:

15.    Se evt. indsenders hjemmeside som f.eks.                              http://hjem.get2net.dk/krogh-thomsen/curtis/

 

16.    Følg et bestemt navn  Flamand                                                Først i all rec. Derefter  skift til Pedigree  ressource,

       Bodil Flamand 1918                                                 vælg nr. 22 -  Bodil Flamand  og følg navnet tilbage.

 

17.    Vital record              Mads Madsen 1808                                                 Søg i Vital record, søg kun på Danmark.

        (Jens)                             Søge i indskrevne kirkebøger (se evt. specielle vejledning)

                                                                                                                    Hentes på  http://www.genealogi-                                                                                                                                                                       kbh.dk/dokumenter/FamilySearchVitals.pdf

 

 18.    Census      Mads Madsen 1838 +- 2 år                             søg i Census 1880 USA og gå videre.

 

19.    Ekstra fin hjælpeside    Batch.nr. søgning

                      + enkelte  affotograferede kirkebøger                  http://hammerum-herred.dk 

 

20.    Telefonbog,  USA .  http://www.whitepages.com/10583/?source=GO000009&KW=telephone_directories&&s_kwcid=ContentNetwork|56445962

 

21. Mormonkirkens Slægtshistoriske Centre, hvor?             http://www.familysearch.org/Eng/Library/FHC/frameset_fhc.asp

  

22.    Evt.  Ekstra, hvad kan der findes på Maximilian Adam Golterman.

 

              Anna Margrethe Krogh-Thomsen.  www.genealogi-kbh.dk

 

 


Familysearch.org indeholder også registre til større eller mindre dele af f.eks. danske kirkebøgers fødsler og vielser. Disse "sogneregistre" har hvert sit såkaldte batchnummer. Med dette nummer i hånden kan man trække alle ud fra det pågældende sogne, som Anna Magrethe Krogh-Thomsen fortalte om i det sidste foredrag.

Arne Feldborg har lagt det hele i en database, hvor man kan trække det ønskede sogn frem - men Michael S.A. Thomsen har lagt dem på nettet i en pdf-udgave, hvor de er sorteret efter amt, herred og sogn, Den findes på adressen:


 

http://mikethomas.homepage.dk/BatchNumbersMar2004.PDF

                                

Yrsa.

 

 


Ifølge aftale ved foredraget  tirsdag den 22. april får I her Anna Margrethe Krogh-Thomsens smarte baggrund "Jorden", som man kan download fra

 

http://codefromthe70s.org/desktopearth_dl.asp

(det er IKKE mellemrum mellem  ..th og dl... men det er _ som man ikke kan se på grund af under-stregningen)

 

Yrsa


 

 

Mikrokortlæser kan afhentes.

 


Vi har en stor mikrokortlæser som vi ikke mere må have stående i vores lokale. Den er til fri afhentning, hvis en af vore medlemmer kan have brug for en sådan.


 

Henvendelse til Inge Lind (e-mailadresse findes på denne hjemmeside under foreningen/bestyrelsen)

 

Jubilæum

 


I sidste nyhedsbrev kunne du læse følgende med-delelse:

 

Tirsdag den 29. april 2008

– Medlemmernes egen aften

Vi fejre i dag foreningens ”5 års fødselsdag den 30. april” med gratis kaffe og lagkage.

Tilmelding skal ske til bestyrelsen senest den 22. april.  Dette af hensyn til indkøb af lagkage

 

Hvis vi tager lidt af foreningens historie så gik det sådan til, at Bent Møbius kontaktede en del slægtsforskere fra området. Blandt andet var vi en del som var medlemmer af DIS-Danmark og dermed var vore emailadresser kendte.

 

I beretningen til generalforsamlingen i 2004 kunne bestyrelsen oplyse:

 

Slægtshistorisk Forening for Vestegnen blev stiftet den 30. april 2003 i Glostrup Fritidscenter, hvor 49 interesserede personer trodsede et kraftigt regnvejr og mødte op for at være med til at hjælpe en slægtsfor-skerforening til verden.

 

Ved den stiftende generalforsamling blev følgende personer valgt til bestyrelsen:

Bent Møbius formand, Holger Schmidt-Sørensen næstformand, Preben Thorvig                             kasserer, Martin Hen-riksen sekretær Tom Jeppesen bestyrelsesmedlem. Yrsa Kristensen suppleant og Hanne Bjerre suppleant

Som revisor valgtes Henning Lindhardt

Og som revisorsuppleant valgtes Georg Agerby

 

Det var Bent Møbius, Holger Schmidt-Sørensen og Tom Jeppesen, der fik den gode ide, og førte den ud i livet.

 

Og det var da en ganske god ide !

 

Martin Henriksen


 

 

 

 

 

Medlemsaftener i maj 2008

 

Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan være i lokalerne til kl. 22. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til gaden når foredrag etc. starter.


 


Tirsdag den 6. maj 2008

 – Afslutning af forårssæsonen

Vi hygger os sammen.

Smørrebrød bliver bestilt til dem der har bestilt og betalt for dette. Vi spiser kl. 19.00.

Øl, vand og rødvin kan købes som vi plejer.

 

Lørdag den 17. maj 2008

– Skovtur

Skovturen går i år til Kastellet for dem der er tilmeldt og har betalt. Vi mødes kl. 10.00 ved flagstangen på Kastellet, hvor vi i en times tid bliver vist rundt. Husk fornuftigt fodtøj, da Kastellets gader er belagt med brosten og voldene med grus.

Derefter går/kører vi hver især til Nyhavn, hvor vi mødes ved det store Mindeanker og får en tår til halsen.

 

Kl. 12.45 skal vi være klar ved DFDS Canal Tours og så går turen den næste times tid rundt i Københavns smukke kanaler, hvor guiden fortæller om Københavns kirker, gamle fredede huse og andre seværdigheder. Husk fornuftigt tøj, da vejret ikke kan bestilles i forvejen.

 

Efter sejlturen går vi op i Nyhavn 27 - til Skipper Kroen – hvor der serveres en frokosttallerken.

(Drikkevare på Skipper Kroen er for egen regning)


 

 

 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.

 

 

Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.

Formand Yrsa Kristensen (e-mailadresse findes på denne hjemmeside under foreningen/bestyrelsen)

telefon nr. 43 44 97 41

Kasserer Birthe Jørgensen (e-mailadresse findes på denne hjemmeside under foreningen/bestyrelsen)

  telefon nr.  44 94 55 74   

 

Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  ** Email: sfv@forum.dk

 

----------------------------------------------------

Dette nyhedsbrev er sendt til 71 medlemmer pr. email, og til 7 medlemmer pr. brev. Udsendt den 27. april 2008.  Redaktion: Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85,