Slægtshistorisk Forening for Vestegnen

 

Nyhedsbrev marts - 2008

 

 

Udflugt til Kastellet.

 


Bestyrelsen arbejder på at arrangere 'skovtur' med efterfølgende frokost lørdag den 17. maj.

 

Det er allerede aftalt med Kastellet, at vi kan få en guided rundvisning fra kl. 10 denne lørdag. Bagefter er det tanken, at vi finder et hyggeligt sted og spiser frokost.

I vil høre nærmere, men reserver allerede nu dagen!

 

Jan Wibrand


 

 

Hjemmeside

 


Kommunen gav i efteråret et tilbud til alle foreninger, at de kunne bruge et af dem indkøbt program, der gjorde det lettere at lave hjemmesider. Vi tog mod tilbudet, og i løbet af efteråret har projektet været præsenteret af kommunen. Derefter har vi selv lavet vores egen side, der blev færdig omkring 1. februar, men vil stadig blive udvidet.

 

 

Det sidste sker selvfølgelig bedst, når medlemmerne kommer med forslag til, hvad der skal ind på siden. Det vil også være rart, hvis de enkelte medlemmer kort vil fortælle, hvad der er deres område eller interesse, så det kan komme ind. Begge dele kan ske ved at skrive til foreningens e-mailadresse,  sfv@forum.dk eller give et praj til Ole Arrild eller Inge Lind ved lejlighed.

 

Foreningens hjemmeside ses på linket   


 

http://sfv-glostrup.dk/

 

 

Slægtsforskerdag i Malmø.

 


Husk at der er Slægtsforskerdag i Malmø den 30-31 august 2008 på Europaporten. Europaporten er et messeområde af høj kvalitet. Her arrangeres udstillinger og forelæsninger. Her skabes træfpunkter for besøgende. Alle vigtige arkiver og foreninger udstiller, og vi regner nmed at engagere tyske, danske, norske og finske foreninger samt tyske og danske arkiver og institutioner. Man regner med 4.000-5.000 besøgende.

 

Hovedtemaet for slægtsforskerdagene er året 1658. Efter Den westfalske Fred 1648 og freden i Roskilde 1658 ændredes grænserne i Europa. Skåne blev svensk, men blev skåningerne nogensinde helt og holdent svenskere? De skånske byer blev ikke tilgodeset af de nye herrer, og ikke sjældent flyttede borgerne til mere lønsomme forretningsområder. Hvad skete der på Sjælland og i Skåne i forhold til adel og bonde, for fattig og rig?

 

Det vil arrangørerne sørge for at få belyst.

 

Tryk jer ind på hjemmesiden og læs mere om arrangementet.

www.malmo2008.se


 

 

 

Amternes historiske årbøger.

 


Den 15. januar i år fortalte Bodil Viborg bl.a. ud fra nogle historiske årbøger. Disse udgives formentlig i alle amter - en hvert år.

 

Alle disse årbøger findes på Landsarkivet på Jagtvej. De står fremme i 'publikumsmagasinet', bagerst til højre på de øverste hylder.

 

God jagt. Jan Wibrand


 

 

 

 

 

Indlæg til jubilæumsnummeret

Hvem Forsker Hvad 2008

 


I år udkommer Hvem Forsker Hvad for 40. gang og vi håber, at det bliver et rigtig flot nummer, hvor mange vil slutte op om årbogen ved at bidrage med et indlæg. Det kan enten indeholde oplysning om noget man selv søger, eller meget gerne fortælle, hvad man arbejder med og således kan hjælpe andre med - sådan at årbogen lever op til sit navn om hvem der forsker hvad.

 

Hvem Forsker Hvad har siden 1969 bragt tusindvis af efterlysninger fra et utal af slægtsforskere, og mange kontakter er gennem årene blevet knyttet via dette opslagsværk. Den tradition håber vi i redaktionen, at flest mulige abonnenter stadig vil bakke op om, ved at sende et indlæg. Det er jo indlæggenes antal og indhold der afgør Hvem Forsker Hvad´s succes. Jo flere

 

indlæg, jo større chance er der både for én selv og for andre, til at finde nogen eller noget, der kan hjælpe os videre med slægtens gåder.

Prisen

Abonnementsprisen er kun 100,- kr og ved foreningskøb hhv. 60,- og 75,- kr., alt efter om man køber til alle foreningens medlemmer eller laver et samlet køb til en del (mindst 10) af medlemmerne.

 

Deadline og omfang

Der er som sædvanlig to deadlines. Hånd- og maskinskrevne indlæg skal være redaktøren i hænde senest 15. marts 2008. Indlæg sendt pr. e-mail senest 1. april 2008

 

Alle der har mulighed for det bedes sende deres indlæg via e-mail, da det hele så går lidt nemmere. Man modtager straks en kvittering for modtagelsen og kort tid efter en korrektur på samme måde. Er den ikke modtaget inden 7. april 2008 er indlægget ikke modtaget og man skal omgående kontakte redaktøren.

 

Der er forskellige muligheder for, hvordan man kan skrive et indlæg i Hvem Forsker Hvad - men også nogle faste regler der skal overholdes. Prøv at se et par af indlæggene i tidligere årgange af Hvem Forsker Hvad eller på vores hjemmeside. Bagest i Hvem Forsker Hvad finder du også en udførlig vejledning, som du bør læse. Et indlæg må fylde omkring 1.000 tegn. Er det større, kan der blive skåret i det. Det vil altid ske fra den nederste ende. Derfor – start med det vigtigste.

 

Til SSF-medlemmer

Hvis du modtager Hvem Forsker Hvad via din slægtsforskerforening og sender et indlæg, skal du lige huske samtidig at give redaktøren besked derom, også hvilken slægtsforskerforening det er, du er medlem af, så du ikke risikerer at modtage 2 eksemplarer af bogen.

 

Indlægget sendes til

Redaktør Beth Jeppesen, Hjørnegårdsvænget 6, 4621 Gadstrup. E-mail:  info@hvemforskerhvad.dk  Du kan læse mere om Hvem Forsker Hvad på vores hjemmeside: www.hvemforskerhvad.dk eller i tidligere årgange.

 

Med venlig hilsen

Beth Jeppesen


 

 

Månedens tips fra Yrsa.

 


Sakset fra dis-danmark:

 

Hjemmeside om danske skippere.

Har du forfædre og slægtninge, som har haft deres gang på havet, så bør du være opmærksom på en spændende hjemmeside om danske skippere, styrmænd og matroser i perioden 1707-1839.

Udgangspunktet er skipperlavets eksamensprotokoller, men andre kilder er også inddraget. I øjeblikket er der næsten 14.000 personer i den tilknyttede søgedatabase. Hjemmesiden er lavet af Erik Boysen, der i mere end 10 år har arbejdet med projektet. Et imponerende stykke arbejde, som han nu stiller til rådighed for bl.a. os slægtsforskere, Hjemmesiden findes på adressen:

www.skippere.dk 

 

Uofficielle folketællinger

Vær opmærksom på, at der udover de landsdækkende folketællinger også findes en del lokale folketællinger.

 

 

Blandt de mest kendte er folketællingerne 1818 for købstæderne Aalborg og Nibe. Flere købstæder udfærdigede desuden i perioden årlige folketællinger f.eks. Kalundborg (1874-1922) og Århus (1885-1952) og vi skal heller ikke glemme de særlige 1885- og 1895-tællinger for København. Disse tællinger er afleverede til landsarkiverne eller i enkelte tilfælde ligger de lokalt i de kommunale arkiver.

 

 

Gå på opdagelse på:

 www.digiarkiv.se 

Vielsesregister for hele Skåne til ca. 1815 med over 200 000 vielser. Der findes meget mere, siderne er et besøg værd.

 

god fornøjelse fra Yrsa Holm Kristensen


 

 

 

 

Kalender for slægtsforskere

 


Jeg har modtaget et brev fra Forlaget Skúvanes (Heini Madsen) om køb af en kalender for slægtsforskere der udkom den 1. februar.

 

Kalenderen fremtræder som en slags transkription af Bauers kalender og derfor ligner den ikke forlægget. Kalenderen dækker tidsrummet 1350-2021 og skulle derfor dække de allerfleste slægtsforskeres behov. Desuden indeholder bogen en supplerende evighedskalender for 1700-2023, en fortegnelse over dagenes navne med en kort forklaring samt en oversigt over danske og latinske tidsbetegnelser. Bogen er indbundet og på 190 sider.

 

Pris kr. 198,00 pr. stk. + porto. Ved køb af 10 stk. og derover er prisen kr. 148,50 pr. stk. + porto.

 

Hvis man er interesseret så henvend jer til en i bestyrelsen.


 

 

 

Medlemsaftener i marts 2008

 

Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan være i lokalerne til kl. 22. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til gaden når foredrag etc. starter.


 


Tirsdag den 4. marts 2008

– Medlemmernes egen aften

Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis du vil have gode ideer fra andre.

 

Tirsdag den 11. marts 2008

Generalforsamling kl. 19,00

 

Tirsdag den 18. marts 2008

– Medlemmernes egen aften

Visning af programmet ”Legasy” af Anne Marie Holck

Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis du vil have gode ideer fra andre.

Tirsdag den 25. marts 2008 

Foredrag af Knud Prange

 – ”Nygaards sedler”

Et herligt hjælpemiddel til jysk slægts- og personalhistorie. I årene 1896-1964 brugte arkivar Nygård det meste af sin vågne tid til at gennemgå arkivalier, først i Landsarkivet i Viborg, siden i Rigsarkivet for at skrive sedler på personer fra Jylland. Der var tale om kirkebøger, borgerskabsprotokoller, skifteprotokoller og meget andet, og samlingen omfatter en del bind og pakker samt – og især – 248 kasser med cirka 600.000 sedler. Det er altså en af Rigsarkivets virkeligt store samlinger.


 

 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.

 

 

Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.

Formand Yrsa Kristensen se e-mail under bestyrelsen telefon nr. 43 44 97 41

Kasserer Birthe Jørgensen se e-mail under bestyrelsen  telefon nr.  44 94 55 74   

 

Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  ** Email: sfv@forum.dk

 

----------------------------------------------------

 

Dette nyhedsbrev er sendt til 76 medlemmer pr. email, og til 7 medlemmer pr. brev. Udsendt den 2. marts 2008.  Redaktion: Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85,

 

 

 

Hvis du ikke lige ved, hvad du så skal lave, så kig her: http://www.taxafinn.dk/ særlig lokalhistorie København.