Slægtshistorisk Forening for Vestegnen

 

Nyhedsbrev september - 2008

 

 

Velkommen til vores første nyhedsbrev efter sommerferien.

 


Så starter sæsonen igen - vores første møde er tirsdag den 2. september 2008 kl. 19.00, hvor vi har medlemmernes egen aften.

Jeg håber, at I alle har haft en god sommer og nu er klar til at tage hul på en ny sæson med slægtsforskning.

Vi starter efterårssæsonen med gratis kaffe.

 

Tag med hvis I er rendt ind i problemer, der er måske hjælp at hente fra de andre medlemmer.

 

Det nye nummer af Slægten vil være til udlevering fra vores første mødedag.

Yrsa


 

 

Husk

slægtsforskerdag den 25. oktober 2008 i Valby Medborgerhus fra kl. 9.15 til kl. 15.15.

Deltagergebyr kr. 175.00 + evt.frokost kr. 100.00.

 

Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside på adressen:

 http://www.genealogi-kbh.dk/foreningen/skrivtil.htm

senest den 1. september 2008.


 

 

Nogle gode tips fra Yrsa

 


Kan du ikke læse de udenlandske sider på nettet eller skal du bare have oversat din egen tekst ?

Gå ind i Google og skriv: oversæt - Åben så siden: Google oversæt, eller gå direkte ind via denne link:

http://translate.google.com/translate_t?hl=da#  

 

Derefter har du mulighed for at skrive din egen tekst, vælge hvad sprog det skal oversættes fra og til og trykke: oversæt

Eller du kan oversætte en webside og her indskriver du websidens navn, vælger så også her hvad sprog den skal oversættes fra og til og trykke: oversæt.

 

Vil du flyve rundt på jorden evt. se dit eget hus, seværdigheder m.m.

Download et lille program der hedder Google Earth på:

http://earth.google.com/download-earth.html

 

Det tager kun et øjeblik. Du siger bare ”næste” og ”ja” når den spørger dig og når det er færdigt ligger det på ”skrivebordet”.

 

Når du åbner – kan du øverst til venstre skrive, hvor du vil flyve hen! Prøv f.eks. at skrive: Glostrup Danmark og straks drejer jorden hen og viser dig Glostrup. Du kan så øverst til højre (på knapper-ne) se helt tæt på. Eller du kan skrive en adresse f.eks. Poppelhusene 33 Danmark og så summe ind her – du vil så kunne se helt ned i min have.

På ”jorden” står adressen Poppelhusene 33 - hvis du så sætter musen lige foran P kommer der en firkant du kan trykke på, og her kan du vælge en kørsels-vejledning . Hvis du gør det kommer der en ny linie øverst til venstre, hvor du skal skrive hvorfra du kører.

 

Du kan bruge det over hele verden – smart ikke ? Prøv det.

 

Bornholmske Kirkebøger – nu også Christiansø.

For et par år siden åbnede Jens Wichmann Hansen sin flotte hjemmeside med register til bornholmske kirkebøger før 1914 på adressen:

http://www.kirkebog.dk

 

Det var i virkeligheden ikke alle Bornholms sogne, som dengang blev tilgængelige, idet Christiansø faktisk manglede, men nu er denne ø også kommet med.

 

Sogneinddelinger i de store byer.

I sidste halvdel af 1800-tallet tog flytningen fra land til by for alvor fat. For de største byers vedkommende betød det også oprettelse af nye kirkesogne. Dette kan være svært at få overblik over, ligesom det kan være svært at finde ud af, hvilke gader der tilhørte hvilke sogne til et givet tids-punkt.

Det største problem i denne sammenhæng er København. Som ganske kort nævnt i DisNyt 1-2005 er der gode oversigter på hjemmesiden for hovedstadsarkivet. I pdf-format er der fremstillet


gade/sogn oversigter for bl.a. årene 1787, 1801, 1840, 1870, 1880 og 1890. For året 1863 er der en særlig oversigt over sammenhængen mellem gade, kvarter og sogn.

 

Du kan finde alt sammen på adressen: http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst

Vælg: Hent og Print og vælg: Lister, Kort etc.

Tilsvarende er der for Århus lavet en oversigt på gader og sogne på adressen: http://www.slaegt-aarhus.dk

Vælg: Find aner i Aarhus og Vælg: Gader og Sogne og tryk på: Læs videre……

God fornøjelse fra Yrsa 

 

Til orientering - Sakset fra Landsarkivet.

 


Lørdagsåben


Fra lørdag d. 6. september holder Statens Arkiver igen læsesalene åbne om lørdagen.


 

Ny indretning, nye møbler, nye vaner


Renoveringen af Landsarkivets vejledning og information er næsten færdig. Vi mangler stadig nogle småting og lidt oprydning. Men vi nyder, at vi nu kan indstille borde og stole, så vi kan sidde ordentligt.

Der er blevet flyttet en del rundt. Vejledningsskranke, registraturer, foldere, næsten alt har fået en ny plads. Men de enkelte ting ligner jo sig selv, så du skal nok kunne finde tingene alligevel.

 

De brune kasser, der indeholder kartotekskort med oplysninger om hvilke myndigheder, der har haft jurisdiktion over sognene i Landsarkivets område, kan det dog være svært at få øje på. Vi har nemlig fjernet selve kasserne, og flyttet kartotekskortene ned i de øverste skuffer i disken (den, der også indeholder seddelregistraturen). På de relevante skuffer står der ”De brune kasser”.


Efterårets foredrag og kurser:

 

Vi har bedt arkivsekretær Peter Buntzen, Rigsarkivet om at gentage sit foredrag om Lægdsruller”. Det gør han d. 24. september. Du kan læse mere om foredraget og tilmelde dig på denne side:

http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arrangementskalender/lagdsruller_-_foredrag_pa_landsarkivet_for_sjalland

 

Den 29. oktober holder Vibeke Boolsen, Doctor i Social Theories, foredrag om ”Landsarkivet og den danske jødeaktion: fund og forskning”. Læs mere og tilmeld dig på http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arrangementskalender/landsarkivet_og_den_danske_jodeaktion_fund_og_forskning_-_foredrag_pa_landarkivet_for_sjalland


 

Onsdag d. 26. november sætter Niels Kjøller, tidligere vicekriminalinspektør, ”Det kriminelle Bornholm under lup”.

Læs mere om foredraget og tilmeld dig på http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arrangementskalender/det_kriminelle_bornholm_under_lup_-_foredrag_pa_landsarkivet_for_sjalland

 

 

Introduktion til Daisy

 


Sæsonens første kursustilbud er introduktion til Daisy. Hvis du synes det er svært at bruge arkivdatabasen Daisy, er det en god ide at investere en time i en Daisy-introduktion.

Den første introduktion er allerede afholdt. Det var onsdag d. 20. august. Derefter afholdes der Daisy-introduktioner hver 14. dag, i alt 10 gange frem til jul. Introduktionerne foregår på Rigsarkivet. Tilmelding er ikke nødvendig.

Du kan læse mere om Daisy-introduktionerne og finde alle datoerne i arrangementskalenderen: http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arrangementskalender?EventGroup=&EventArea=17


 

 

Introduktion til arkivbrug


 

Er du helt ny slægtsforsker? Eller har du erfaring med slægtsforskning på nettet, men er usikker på, hvordan

man gør på arkivet? Så er introduktion til arkivbrug sikkert noget for dig.

 

 

Der afholdes 5 introduktioner til arkivbrug i løbet af efteråret. Alle introduktioner afholdes på Landsarkivet. Tilmelding er nødvendig. Tirsdag d.16. september, torsdag d. 2. oktober, tirsdag d. 21. oktober, torsdag d.  13. november og tirsdag d. 25. november.

Du kan finde alle 5 introduktioner i arrangementskalenderen, hvor du kan læse mere og tilmelde dig på: http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arrangementskalender?EventGroup=&EventArea=18


Introduktion til skriftlæsning

 

Har du svært ved at læse den gotiske tekst i kirkebøger eller i folketællinger? Er du i tvivl om gamle forkortelser og stavemåder? Introduktion til skriftlæsning giver dig redskaber til at tyde og forstå de skriftlige kilder. Der afholdes 4 introduktioner til skriftlæsning i dette efterår. Tilmelding er nødvendig.


 


Tirsdag d. 2. september afholdes på Landsarkivet Torsdag d. 11. september afholdes på Rigsarkivet

Tirsdag d. 16. september afholdes på Rigsarkivet Fredag d. 26. september afholdes på Landsarkivet

 


Du kan læse mere om introduktionerne til skriftlæsning i arrangementskalenderen. Her kan du også tilmelde dig.

 

De introduktioner, der finder sted på Rigsarkivet, finder du her: http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arrangementskalender?EventGroup=&EventArea=17

 

Introduktionerne på Landsarkivet kan du finde på denne side: http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/arrangementskalender?EventGroup=&EventArea=18

 

Nyheder på websiderne

- Københavns befæstning - nye kort

 


Rigsarkivet har sammensat en ny webudstilling med kort, der viser Københavns befæstning i perioden 1648 til slutningen af 1800-tallet. Der findes gode oversigtskort fra forskellige perioder og mange detailkort fra de enkelte bastioner.

Der kan som altid gås på opdagelse i kortene ved at klikke på dem. Se udstillingen på: http://www.sa.dk/content/dk/temaer_til_inspiration/webudstillinger/kobenhavns_befastning

 

Gamle møntenheder

Websiderne om gotisk skrift er blevet udvidet med en side om gamle møntenheder. Her kan du

finde eksempler på de gotiske tegn, der har været benyttet for de forskellige møntenheder. Siden om gamle møntenheder finder du her:

http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/introduktion_til_gotisk_skrift_for_arkivbrugere/gamle_montenheder


Sakset af Yrsa

 

 

Bog-anbefaling

 


I maj havde vi en rigtig spændende udflugt til Kastellet i København.

Under rundvisningen fik vi også lov til at kigge ind i Krudttårnet, og fik et lille indblik i hvordan man i 1800-tallet ”opbevarede” fanger her på ubestemt tid.

Der er skrevet en rigtig god bog om disse fanger og

 

deres forhold her – den er skrevet ganske levende og spændende:

”Danmarks værste fængsel: om krudttårnsfangerne i Kastellet 1817 – 47”

af Lis Ekslund Nielsen og Palle Tolstrup Nielsen

Gyldendal 2005.

 

Ullla i Albertslund


 

 

Advarsel om virus.

 


Computerejere lever tilsyneladende et farligt liv, med trusler om virus fra højre og venstre. Det er vigtigt at holde sig orienteret om aktuelle farer. Ikke mindst er det vigtigt at passe på og ikke bare kritikløst klikke til alle sider og slet ikke klikke på links i modtagne spammails.

En spammail er typisk en mail fra en ukendt person oftest er emnet på engelsk. Slet en sådan mail med det

samme. Du har formentlig en virusscanner, som du stoler på, men derfor kan du godt udvise almindelig agtpågivenhed.

Så er der advarsler om virus der ikke eksisterer. Den kan ofte komme fra en dansk bekendt og viderebringer en advarsel om et eller andet og beder om at denne ”vigtige” besked sendes videre til så mange som muligt. Senest advares der mod postkort fra Hallmark. Dette fænomen kaldes en HOAX og er en slags virus, hvis eneste opgave er, at få så mange som muligt til at videresende og dermed belaste nettet og gør brugere nervøse.

 

Alligevel er det vigtig, at holde sig orienteret. Det kan bl.a. gøres ved at læse nyhederne på denne side:  http://www.csis.dk/dk/forside/index.shtm  klik på nyheder. CSIS er et anerkendt sikkerhedsfirma, der især servicerer virksomheder. Det er nok for dyrt for private. Men man har altså valgt at stille aktuelle nyheder til rådighed for private.

Martin Henriksen


 

 

Medlemsaftener i september 2008

 

Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan være i lokalerne til kl. 22. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til gaden når foredrag etc. starter.


 


 

 

Tirsdag den 2. september 2008

- Medlemmernes egen aften.

Hvordan er jeres slægtsforskning gået i sommerferien – fortæl………….

 

Tirsdag den 9. september 2008 

Foredrag af Torkil Adsersen, Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

"Da bønderne kom til byen"

I slutningen af 1800-tallet fandt en af de helt store folkevandringer i Danmark sted. Folk fra landet søgte ind til de hastigt voksende industribyer. Kulturchokket var stort når man kom fra de små lokalsamfund på landet til den pulserende storby. Gamle normer om standsforhold og slægtens betydning stod for fald, og nye klasser og sammenhold opstod. Hvordan klarede de nye indvandrere sig? Nogle klarede ikke overgangen til de moderne samfund og bukkede under. Andre blev til selvbevidste arbejdere, der ikke bøjede nakken for øvrigheden. Torkil Adsersen fortæller om

arbejderbefolkningens levevilkår i slutningen af 1800-tallet og frem til 1. Verdenskrig.

                            

 

 

 

Tirsdag den 16. september 2008

- Medlemmernes egen aften

Der er mulighed for workshop og korte indlæg fra medlemmer.             

Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis du vil have gode ideer fra andre

 

Tirsdag den 23. september 2008

Temaaften - Landbohusholdningen

Inge Lind vil fortælle om ”Øl, brød og varme klæder - hvem lavede det og hvordan!"

 

Tirsdag den 30. september 2008

- Medlemmernes egen aften.    

Der er mulighed for workshop og korte indlæg fra medlemmer.

Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis du vil have gode ideer fra andre.

 

 

 


 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.

 

 

Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.

Formand Yrsa Kristensen se e-mail under Bestyrelsen    telefon nr. 43 44 97 41

Kasserer Birthe Jørgensen se e-mail under Bestyrelsen   telefon nr.  44 94 55 74   

 

Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  ** Email: sfv@forum.dk

 

----------------------------------------------------

Dette nyhedsbrev er sendt til 71 medlemmer pr. email, og til 7 medlemmer pr. brev. Udsendt den 31. august 2008.  Redaktion: Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85,