Foreningen holder møde hver tirsdag kl 19.00 i Byhistorisk Hus, Hovedvejen 134., også kendt som den gamle præstegård.


Tirsdag d. 19. februar

Medlemsaften
Tag dine egne ting med. Der er måske hjælp at hente, hvis der er problemer med de ulæselige børnenavne i skiftet fra 1766.

Tirsdag d. 26. februar

Foredrag af Jørgen Mikkelsen: Købstæderne og deres arkiver.
I foredraget vil Jørgen Mikkelsen give en katakteristik af sociale, økonomiske og adminirative forhold i de danske købstæder, navnlig 17-1800 tallet, samt præstere nogle af de vigtigste kildetyper til købstadens historie. Det drejer sig om indholdet i rådstue- og byfogedarkiver, men (stift)amtsarkiver vil også blive berørt - ligesom arkiverne fra Danske Kancelli, Rentekammeret, Kommercekollegiet m.m.

Tirsdag d. 5. marts

Medlemsaften
Vi hjælper hinanden og snakker om slægten.


Tirsdag d. 12. marts

Generalforsamling

Tirsdag d. 19. marts

Medlemsaften
Tag dine egne ting med og snak med andre medlemmer om din slægt og de problemer, der måske er med at finde fadren til det uægte barn, Maren Jensdatter fik i 1807.

Tirsdag d. 26 marts

Temaaften ?

Tirsdag d. 2. april

Medlemsaften
Vi hjælper hinanden og snakker om slægten - din slægt og min slægt - og får måske inspiration til at komme videre.


Tirsdag d. 9. april

Foredrag af Hans Peter Poulsen: Møller og Møllere i Danmark.
Møller er imponerende bygningsværker, og deres historie fascinerer os, ligesom
historien om møllerslægter og deres særstilling i landbosamfundet. I foredraget vil udvalgte møller og møllere blive præsenteret.
        

Tirsdag d. 16. april Lukket på grund af påskeuge.


Tirsdag d. 23. april

Medlemsaften
Sidste almindelige medlemsaften inden sommerferien. Hvis du har noget, du gerne vil snakke med andre om, så er det nu!!

Tirsdag d. 30. april

Udebesøg til Frederiksberg Stadsarkiv  Lukket i Præstegården
Mulighed for besøg i Rådhustårnet og nyde udsigten (hvis vejret tillader det)
Vi skal være der senest kl.: 16.30 - Arrangementet er gratis.

 

 


Nyhedsbreve

December 2016

November 2 2016

November 2016

Oktober 2016

September  2016

April/Maj 2016

Marts 2016

Februar 2016

December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

    Valby lokalhistorie

Februar 2015

December 2014

November 2014

Oktober 2014 

September 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

December 2013/Januar 2014

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

December 2012/Januar 2013

November 2012

Oktober 2012

September 2012

Maj 2012

april 2012

Marts 2012

Februar 2012

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Maj 2010

April 2010 

Marts 2010

Februar 2010 

December 2009

November 2009 

Oktober 2009

September 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009

Ekstra november 2008 

November + december 2008

Oktober 2008

September 2008

Maj 2008

April 2008

Marts 2008

Februar 2008